Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zabezpečení stromů

Tam kde hrozí rozlomení koruny či kosterních větví, instalujeme tzv. vazbu korun či jednotlivých větví. 

Dynamická vazba

Slouží v koruně pro zachycení případného pádu větve. Umožňuje stromu reagovat na stres.

Statická vazba

Slouží v koruně jako "náhrada" nefunkčního větvení. Používá se v případech, kdy je větvení staticky nestabilní.

zabezpečení

Login Login