Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kácení stromů

Jestliže není možné strom zachránit vhodným opatřením a strom pozbývá vitality nebo dokonce ohrožuje své okolí, je nutné jej včas pokácet. Pokud strom roste v místě, kde není možné jej klasicky porazit v kuse ze země, nachází se například v blízkosti elektrického vedení, v blízkosti zástavby aj., je nutné jej pokácet postupně. Jedná se o metodu, kdy s pomocí speciálního stromolezeckého vybavení strom postupně odřezáváme shora a spouštíme jednotlivé části na vymezené stanoviště.

Jestliže potřebujete pokácet strom, zjistěte, jestli se i Vás týká povinnost opatřit si povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les. Zde je odkaz na formulář, který je nutný vyplnit a mít jej schválený Magistrátem pro Liberec.

Nabídka služeb kácení stromů:

Kácení stromů ve ztížených podmínkách – zastavěná území, svahy, skály, elektrické vedení, hřbitovy apod.

Klasické kácení -  obnova porostů např. v parcích

Kácení pomocí vysokozdvižných plošin či jeřábů 

Úklid odpadu a likvidace

Štěpkování – jako součást našich služeb nabízíme štěpkování dřevní hmoty vlečnými štěpkovači  zn. Green Mech     

Výkup dřevní hmoty – pokud dřevní hmotu nevyužijete, nabídneme Vám její odkup a tím i snížení nákladů na práce

Nabízíme štěpku k volnému odběru zdarma nebo za cenu dopravy

Prodej kulatiny a palivového dřeva 

kacení

Login Login