Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

Tyto webové stránky používají základní funkční cookie k zajištění svého správného fungování a sledovací cookie k pochopení toho, jak se stránkami pracujete. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s používáním cookies.

Podrobnější informace o tom, jak cookies zpracováváme, naleznete v našich Podmínkách ochrany osobních údajů.

Řezy stromů

Navrhneme Vám nejvhodnější druh řezu, který zajistí stromům dlouhodobou perspektivu při udržení provozní bezpečnosti jejich okolí. 

Řezy stromů

img02

Proč prořezat strom?

Řezy stromů jsou klíčové pro podporu zdravého růstu vitální, funkční a stabilní koruny. Zajišťují bezpečnost, zvyšují estetiku a celkovou vitalitu stromů.

Při práci je velmi důležité znát a dodržovat platné normy AOPK ČR, Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. 

Jsme držitelé certifikátu Evropský arborista, European tree worker.

certifikát Evropský arborista

Řez bezpečnostní

Jde o základní ošetření stromů rostoucích mimo les. Řez je zaměřený pouze na zajištění aktuální provozní bezpečnosti stromu (např. odstranění suchých větví), neřeší však komplexní statické poměry celého jedince, jako například možnost vývratu, zlomu kmene, rozpad koruny apod.

 

Řez výchovný

Nejdůležitější řez stromu. Provádí se zejména u mladých stromů, nejlépe do 2 let od výsadby. Vhodné je spojení s tzv. komparativním řezem. Cílem výchovného řezu je podpoření charakteristické architektury a tvaru koruny, který je typický pro daný druh či kultivar a dává předpoklad vytvoření zdravé, vitální, funkční a stabilní koruny v období dospělosti stromu.

 

Řez zdravotní

Cílem je zabezpečení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s udržením jeho dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Snažíme se o zachování architektury koruny žádoucí pro daný taxon. RZ neřeší aktuální statické poměry celého jedince (jako například riziko vývratu, zlomu kmene, rozpadu koruny apod.).

 

Redukční řezy lokální

Cílem  jednoho z  typů redukčních řezů lokálních je úprava průjezdního či průchozího profilu, redukce koruny ve směru překážky, docílení odstupové vzdálenosti definované (zákonem, normou a podobně) či vytvoření průhledu.
Další typem  RŘ-L je redukce koruny  za účelem odlehčení nebo symetrizace části koruny z důvodu zvýšení její stability.

 

Redukce obvodová

Patří mezi skupinu stabilizačních řezů jejímž cílem je stabilizace jedince s udržením jeho dobrého zdravotního stavu, provozní bezpečnosti a vitality.RO probíhá především ve svrchní třetině koruny stromu za účelem zmenšení náporové plochy koruny stromu a snížení těžiště stromu. Nejvíce se zakracují větve v horní části koruny a směrem dolů se délka zkrácení zmenšuje. Při  jednom zákroku nesmí být odebráno  více než  20% listové plochy koruny.

 

Řezy tvarovací

Jedná se o řez kterým dochází  k zapěstování koruny na tzv. hlavu či na čípek. Je to nevratný zásah a po provedení je nutná pravidelná obnova (ze začátku každý rok, po zapěstování  každé 2 roky).

Poptat více informací