Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Seminář vliv defektů na stabilitu stromu

07.04.2015

Vliv defektů na stabilitu stromu 

Dnes jsme se zúčasnili semináře "Vliv defektů na stabilitu stromu", který pořádala Sekce péče o dřeviny ISA, SZKT, o.s. .Přednášel ing. Luděk Praus, Ph.D. , LDF Mendelu .

Přednáška začala kategorizací defektů a popisem jejich vlivu na stabilitu stromů. Na toto téma navázal přehled nejčastějších defektů, které můžeme v praxi potkat a možnost jejich vizuální i přístrojové identifikace. Závěr semináře byl věnovaný vlivu defektů na stabilitu stromů a nad možnostmi stabilizace jednotlivých defektů. Program byl zčásti v terénu, v atraktivním prostředí Vyšehradu.

 

Těšíme se na předávání nově nabytých zkušeností, třeba na Vašich stromech.

/arboristika 

 

Login Login