Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Půdní injektáž

20.09.2023

Ve spolupráci s firmou Groown.eu provádíme půdní injektáž, která prodlužuje život dřevin. Půdní injektáž posílí kořenový systém stromů, podporuje jejich zdravý růst i obranyschopnost vůči patogenům nebo klimatickým změnám. Injektáží aplikujeme ke kořenům stromů 100% organické materiály, které v půdě nastartují ozdravný proces. Zároveň se provzdušní kořenový půdní prostor, což zlepší absorpci vody. Jak to funguje? Injektážní jehlou se pod tlakem 8 Bar provzdušní půdní prostor v průmětu koruny stromu. Do vzniklých dutin v půdě se injektážní jehlou vtlačí granulovaný výživný produkt. Ten v půdě zůstává a dále se v ní množí. Ošetření je rychlé a velmi šetrné. Nákladově je zlomkem ceny vynaložené na odstranění vzrostlého stromu, výsadby nové dřeviny a následné péče.

Login Login