Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Prořezy stromů a rizikové kácení v lesoparku u resturace Zoo 1320

23.02.2017

V minulém týdnu jsme předali dokončenou zakázku na ošetření lesoparku u restaurace Zoo 1320 ve Vítězné ulici v Liberci.

Zakázka byla řešena cestou téměř ideální - nejdříve byl vypracován znalecký posudek naší firmou, ten byl předán k posouzení Odboru životního prostředí v Liberci a ten následně oslovil Krajský úřad pro povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

Dostali jsme povolení k pokácení neperspektivních smrků pichlavých (Picea pungens). Smrky byly z důvodu fyziologických a z důvodu zasypání kořenů (zvýšení půdního horizontu) na hranici své životnosti a měly tudíž sníženou provozní bezpečnost na neúnosné minimum.

K pokácení byla povolena ještě lípa srdčitá (Tillia cordata), která měla výrazné napadení báze kmene dřevokaznými houbami a výraznou nezakalusovanou dutinu .

Ostatní (převážně habry obecné ) stromy byly zredukovány či jen drobně upraveny v růstu pro perspektivní vývoj koruny.

Během prací jsme využili všechny možnosti prací na stromech - postupné/rizikové kácení , prořez stromů bezpečnostní, redukce obvodová a instalace dynamických vazeb ve dvou úrovních. 

Děkujeme návštěvníkům areálu za trpělivost a omlouváme se za rušení klidu při obědech.

Login Login