Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Havarijní, rizikové kácení stromů Liberec

28.11.2017

 V tomto týdnu se potýkáme s velmi nebezpečnými stromy, které narušila vichřice Herwart. Jako ukázku jsme vybrali modřín opadavý, který zachytily dva nesrovnatelně menší stromy a zabránily tak jeho pádu na rodinný dům. Kácení stromu bylo složitější, s potřebnou technikou a zkušenostmi jsme ale strom položili na určené místo.

    

Login Login